Wybitne dzieła licencjackie i magisterskie muszą mieć wartość naukową

Wariantów różniła

Właściwie każdy spośród ludzi, w czasie lekcji polskiego w szkółce, zmuszony był do pisania różnorakiego gatunku wypracowań. Wespół z wiekiem i zdobywaną wiedzą, formy tych wypracowań były znacznie częściej rozwinięte - od typowych wypowiedzi pisemnych na zadany temat, analizy i interpretacji wiersza, aż po eseje, rozprawki, felietony i reportaże. Każda spośród rodzajów różniła się od siebie szczegółami, na jakie jednostka pisząca musi kłaść nacisk. Zazwyczaj ani jedna z tych nie przypominała zaś prac w typie naukowym, w takiej formie, jaka obowiązuje na studiach.

Studenci jednym słowem w szalonym tempie powinny się przyszykować na to, iż prace dyplomowe prezentują się zgoła przeciwnie aniżeliby szkolne wypracowania czy też maturalne prezentacje, choć - z ogromnym uogólnieniem - możemy uznać, iż pewne cechy dla wcześniej praktykowanych postaci są wspólne.

Jak toteż winny wyglądać dobrze napisane prace licencjackie oraz magisterskie? Szczególnie tworzący je student powinien nadać im odpowiedni wizerunek oraz zadbać nie jedynie o stronę merytoryczną, lecz także o estetyczną tworzonej pracy.

Dzieła dyplomowe dyplomowe

Wypracowania w ogromnej liczbie przypadków były redagowane w zeszytach od polskiego, czasem na papierze podaniowym, choć ostatnimi czasy z większą częstotliwością obowiązują wydruki komputerowe. Dzieła licencjackie a także magisterskie nie mają okazję wręcz zostać redagowane manualnie, co więcej wizerunek poszczególnych stron i elementów składowych pracy musi zostać ściśle określony.

Części składowych

Z dużą pewnością, w pracach licencjackich, tak samo jak w wypracowaniach szkolnych, dominuje jasny rozdzielenie na część wstępną, rozwinięcie oraz zakończenie. Każda spośród części składowych powinien spełniać dane role, być graficznie wyróżniona i oddzielona od reszty tekstu.

Zacznijmy wobec tego oglądanie przykładowej pracy podsumowującej studia licencjackie od pierwszej strony. Na pierwszej stronie pracy dyplomowej powinno się znaleźć imię oraz nazwisko autora, nazwa uczelni, położenie oraz rok napisania pracy jak również - nade wszystko - tytuł pracy.

Na następnych stronach powinien ukazać się miedzy innymi indeks i oświadczenie o tym, iż działalność napisana była pod kierunkiem wymienionego z imienia i nazwiska promotora jak również adnotacja, dotycząca tegoż, iż jest to działalność autorska, nie będąca przedmiotem egzaminu dyplomowego na żadnej innej akademii.

Zwłaszcza, wprowadzeniu zarysowujemy przeszłość

Po tych formalnościach, powinien pozostać umieszczony wstęp, w którym powinny być sprecyzowane elementy. Głównie, we wprowadzeniu zarysowujemy przeszłość dotychczasowych badań. Jest tutaj położenie na wskazanie tych najistotniej wartościowych dla powstania calusieńkiej pracy. Jest ponadto położenie na polemikę z tymi, które - w mniemaniu studenciny - przedstawiają nieprawdziwy obrazek badań. We wprowadzeniu powinna pozostać postawiona hipoteza badawcza, której istnienia bądź nieistnienia będziemy dowodzić w rozwinięciu.

Rozwinięcie zazwyczaj składa 3-ech

Część słuszna pracy to miejsce, w którym możemy zaprezentować skutki naszych badań, które są odpowiedzią na postawioną na wprowadzeniu hipotezę. Rozwinięcie zazwyczaj składa się z 3-ech czy więcej rozdziałów, mogłaby też zawierać podrozdziały - pamiętać zaś należy o czytelnej i jednolitej ich numeracji.

Może dodatkowo znaleźć ciekawostka tym, co

W skończeniu będzie zostać podsumowanie analiz, wyciągnięte z nich wnioski, a oprócz tego to, jakie perspektywy badawcze na jutro dają zaprezentowane tutaj efekty. Może się także znaleźć ciekawostka o tym, co mogłoby zostać w dalszym ciągu doprecyzowane, czego - z różnorakich przyczyn - w pracy nie uchwyciliśmy, i jak możemy dalej, bardziej, rozwijać konkretny temat. Po ukończeniu, w pracy powinien pozostać uwzględniony wykaz wszystkich źródeł, tak więc znana wszystkim z prezentacji maturalnej bibliografia, a oprócz tego wykaz materiałów, jakie umieściliśmy w tekście.